Typy pobytů

Podle schopností jezdce

Jednodenní, víkendové, týdenní i čtrnáctidenní (dle domluvy)

Rekreační pobyt - ježdění 1x denně

Je určen pro ty, kteří nemají zájem o sportovní ježdění, ale chtějí s koňmi strávit několik krásných dní. Při tomto typu pobytu je možné se o koně i starat, česat je, zaplétat jim hřívy, fotografovat je nebo si kreslit na pastvinách, případně pomáhat ve stáji.

Pobyt je vhodný také pro ty, kterým jejich fyzická kondice neumožňuje trénink jízdy na koni, ale přesto s koňmi chtějí být.

Tento typ pobytu doporučujeme také pro ty, kteří doprovázejí dítě nebo partnera v intenzivnějším typu pobytu. Volný čas můžete trávit vycházkami, sběrem lesních plodů a hub nebo výlety po okolí.

Ježdění na koních je jedenkrát denně dle vzájemné domluvy po dobu 30-40 minut. A to buď formou krátké vycházky na koni  (v případě potřeby s vodičem) nebo ježdění na koni krokem po jízdárně bez výuky, ale pod dozorem a případně s vodičem nebo relaxační cvičení na koni s madly.

Cena:

bez stravy: 2 600 Kč

s polopenzí: 3 740 Kč

s plnou penzí: 4 400 Kč

(900 Kč ježdění +1.700 Kč týdenní ubytování)

(900 Kč ježdění + 1.700 Kč týdenní ubytování +1140 Kč polopenze)

(900 Kč ježdění + 1700 Kč týdenní ubytování + 1 800 Kč plná penze)

JEZDECKÉ POBYTY - ježdění 2x denně

Varianta (A) - Pro začátečníky

Jezdecký kurz určený pro ty, kteří  se chtějí naučit základy jezdectví a nebo mají (byť jen minimální) zkušenosti s koňmi.

Účastník tohoto kurzu bývá nejprve seznámen s  bezpečnostními zásadami při styku s koňmi, učí se koně ošetřovat, sedlat, uzdit a vodit.

Ježdění probíhá nejprve na lonži (dlouhém vodítku) a později na ohraničené jízdárně  za vedoucím koněm se zkušenějším jezdcem. Po té navazuje ježdění ve skupině a výuka samostatného vedení koně.

Náplň jezdeckého pobytu pro začátečníky:

 • 2x teorie – bezpečnost při styku s koňmi, barvy koní, anatomie koně, terminologie, výbava jezdce, jízdárenské povely, teorie jízdy, jízdárenské cviky (Cena 100 Kč)
 • 1x výuka sedlání a uzdění koní a stájové praxe (Cena 200 Kč)
 • 1x voltýžní cviky na madlech (Cena 200 Kč)
 • 2x výuka na lonži + jezdecká půlhodina (Cena 740Kč)
 • 1x individuální hodina pro začátečníky (cena 400 Kč)
 • 2x výuková hodina jízdy na jízdárně ve skupině pod vedením trenéra (cena 600 Kč)
 • 1x vycházka na koni s pěším doprovodem (cena 250 Kč)
 • 2x malá vyjížďka (cena 600 Kč)

* u všech pobytů je možné dokoupit jízdy dle ceníku, nebo si ježdění navíc odpracovat (pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, formou brigád apod.

Cena bez ubytování a stravy: 3 090 Kč

s ubytováním: 4 790 Kč

(3 090 Kč ježdění + 1.700 Kč týdenní ubytování)

s polopenzí: 5 930 Kč

(3 090 Kč ježdění + 1.700 Kč týdenní ubytování +1 140 Kč polopenze)

s plnou penzí: 6 590 Kč

(3 090 Kč ježdění + 1700 Kč týdenní ubytování + 1 800 Kč plná penze)

Varianta (A1) - Dětský kurz

Tento nově zavedený kurz je určený pro mladší děti, které ještě nezvládnou pobyt bez rodičů.

Program je přizpůsobený jejich věku i schopnostem. Pro tento pobyt nemáme určenou věkovou hranici, necháváme to na zvážení rodičů, kteří své dítě znají nejlépe, a proto jsou schopni nejlépe posoudit, zda podobný pobyt jejich dítě zvládne. 

Zatím nejmladší účastník tohoto pobytu měl 5 let.

Předpokládáme, že dospělý doprovod si zaplatí alespoň REKREAČNÍ POBYT, a případné nevyužité jezdecké hodiny může převést na dítě.

VEMTE SI, PROSÍM , POKUD MÁTE, Z DOMU PRO SVÉ DĚTI PŘÍLBU NA KOLO.

Máme k zapůjčení dost jezdeckých příleb, je možnost výběru, ale problém je jejich velikost. Ne pro každé dítě najdeme maličkou přílbu. K zapůjčení máme pro děti i ochranné vesty.

Náplň jezdeckého pobytu pro děti:

 • 3x teorie – bezpečnost při styku s koňmi, barvy koní (pomocí omalovánek), popis uzdečky a sedla (Cena 150 Kč)
 • průběžná stájová praxe – možnost pomáhat při krmení koní a úklidu stájí, zametání, česání koní apod.
 • 3x voltýžní cviky na madlech (Cena 600 Kč)
 • 3x výuka na lonži + jezdecká půlhodina (Cena 1 100Kč )
 • 2x vycházka na koni s pěším doprovodem (cena 500 Kč)
 • 2x vodění na koni po dobu 20 min. (cena 400 Kč)
 • Během pobytu budou děti pravidelně svezeny na koni při krokování koní po ježdění zkušenějších jezdců.

* u všech pobytů je možné dokoupit jízdy dle ceníku, nebo si ježdění navíc odpracovat (pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, formou brigád apod.

Cena bez ubytování a stravy: 2 750Kč

s ubytováním: 4 450 Kč

s polopenzí: 5 590Kč

s plnou penzí: 6 250 Kč

Varianta (B) - Pro pokročilejší s volnějším programem

Jezdecký kurz určený pro jezdce, kteří umí správně vysedat v klusu, udrží se ve cvalu i když ještě třeba neumějí správně nacválat koně a zkušenosti s tréninkem na kavaletách a skocích mají minimální nebo žádné. Je možné si v případě zájmu dokoupit jízdy dle výběru.

Náplň jezdeckého pobytu pro pokročilé (B) s volnějším programem:

 • průběžná teorie – zaměřená na jízdárenské povely, teorii jízdy, vysvětlení jízdárenských cviků, bezpečnost při styku s koňmi, probírání otázek z testů ZZVJ, prakticky sedlání a uzdění koní, vodění a předvádění koní jak se požaduje na ZZVJ.
 • 3x výuková hodina jízdy na jízdárně pod vedením trenéra – ježdění na jízdárně ve skupině pro pokročilé (45 minut) (Cena 900 Kč)
 • 1x speciální hodina pro pokročilé -Samostatné ježdění na drezúrním obdélníku se zaměřením na sed a správné pobídky, učení drezúrních cviků s možností předčítání drezúrních úloh nebo ježdění na parkuru, kavaletová práce, dle schopností překonávání jednoduchých překážek. Opracování koní ve skupině i samostatně. (Cena 450 Kč)

 • 3x rekreační vyjížďka (Cena 900 Kč)

 • 1x velká vyjížďka (Cena 400 Kč)
 • 1x výběrová hodina – drezúrní hodina na obdélníku nebo velká vyjížďka (Cena 400 Kč)

* u všech pobytů je možné dokoupit jízdy dle ceníku, nebo si ježdění navíc odpracovat (pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, formou brigád apod.

Cena bez ubytování a stravy: 3 050 Kč

s ubytováním: 4 750 Kč

s polopenzí: 5 890 Kč

s plnou penzí: 6 550 Kč

Varianta (C) - Tréninkový pro pokročilé

Jezdecký kurz určený pro pokročilé jezdce, kteří už mají zkušenosti s tréninkem na kavaletách a skocích. Účastník tohoto kurtu bývá zařazený do výcvikových hodin našich závodních jezdců. Obsahuje trénink na parkurových překážkách, kavaletových řadách, drezůrní ježdění i vyjížďky.

Náročnost výuky je shodná minimálně s požadavky pro praktickou zkoušku na ZZVJ.

Pro držitele hobby licence možnost účasti na hobby závodech na našich koních, pokud se budou v daném termínu nějaké vhodné konat.

Náplň tréninkového jezdeckého pobytu pro pokročilé (C):

 • 3x výuková hodina jízdy na jízdárně pod vedením trenéra – ježdění na jízdárně ve skupině pro pokročilé (45 minut)  (Cena 900 Kč)
 • 3x speciální hodina pro pokročilé – obsahem této hodiny bývá trénink na překážkách, kavaletová práce, skokové řady, drezúrní ježdění – 80 minut na koni včetně krokování (Cena 1 350 Kč)
 • 2x rekreační vyjížďka – 3-5 km krokem s krátkým klusovým úsekem nebo jenom krokem (Cena 600 Kč)
 • 2x velká vyjížďka – náročnější a delší trasa, všemi chody koně, terénní nerovnosti (Cena 800 Kč)

* u všech pobytů je možné dokoupit jízdy dle ceníku, nebo si ježdění navíc odpracovat (pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, formou brigád apod.

Cena bez ubytování a stravy: 3 650 Kč

s ubytováním: 5 350 Kč

s polopenzí: 6 490 Kč

s plnou penzí: 7 150 Kč

Varianta (D) - Vyjížďkový pobyt pro pokročilejší

Tento pobyt je určen pro jezdce, kteří umí ovládat koně.

Náplň vyjížďkového pobytu (D):

 • 1x výuková hodina jízdy na jízdárně – k posouzení způsobilosti k vyjížďkám (45 minut) (Cena 300 Kč)
 • 4 x velká vyjížďka – (Cena 1 600Kč)
 • 4 x malá vyjížďka(Cena 1 200 Kč)

* u všech pobytů je možné dokoupit jízdy dle ceníku, nebo si ježdění navíc odpracovat (pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, formou brigád apod.

Cena bez ubytování a stravy: 3 100Kč

s ubytováním: 4 800 Kč

s polopenzí: 5 940 Kč

s plnou penzí: 6 600 Kč

Další informace

U všech pobytů je možné dokoupit jízdy dle ceníku, nebo si ježdění navíc odpracovat (pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, formou brigád apod.

V případě zájmu je možné prodloužit pobyt až na 14 dní.

Po dohodě může děti doprovázet dospělá (nejezdící) osoba, která si hradí ubytování a stravu. Bez doprovodu přijímáme děti od 12 let.

ZÁLOHA

U všech pobytů je nutné minimálně 14 dní předem složit zálohu na účet 2300417608/2010  nebo poslat složenkou na adresuJana Mikešová, STÁJ ARKA, Lhota u Konice 3, pošta Suchdol 798 45

Výše zálohy je 2.000,-Kč

Lze uhradit předem  na účet cenu za kompletní pobyt včetně ježdění. Na požádání je možné vystavit fakturu pro zaměstnavatele (FKSP).

Pokud pobyt zrušíte nebo předčasně ukončíte z vlastní vůle či  bude ukončen z naší strany kvůli vašemu hrubému porušení kázně, záloha se nevrací.
Jestliže byste nemohli dorazit z objektivních příčin, které nahlásíte minimálně týden před domluveným termínem, bude vám vráceno 50 % zálohy. V případě nehody nebo náhlého onemocnění těsně před nástupem, požadujeme k navrácení 50% zálohy lékařskou zprávu.

V případě zájmu je možné prodloužit pobyt až na 14 dní.

Po dohodě může děti doprovázet dospělá (nejezdící) osoba, která si hradí ubytování (150 Kč/noc ve velkém pokoji nebo 200 Kč v malém pokoji) a stravu. Bez doprovodu přijímáme děti od 12 let.

PŘIHLÁŠKA

Před přihlášením doporučujeme ověřit telefonicky (+420 602 361 569) nebo mailem (stajarka@stajarka.info), zda termín, na který se chcete přihlásit, je ještě volný. 

Přehled volných termínů

Přihláška na pobyt

Před přihlášením doporučujeme ověřit telefonicky (+420 602 361 569) nebo mailem (stajarka@stajarka.info), zda termín, na který se chcete přihlásit, je ještě volný.


Přehled volných termínů