Ceník

Vodění na jízdárně – 1 min.

zákazník – 10 Kč

člen klubu – ZDARMA*

Vycházka  na koni s pěším doprovodem – vodičem koně – 20 min.

zákazník – 250 Kč

člen klubu – ZDARMA*

Ježdění pro začátečníky na jízdárně

Výuka jízdy na lonži – 15 min.

zákazník – 200 Kč

člen klubu – 90 Kč

Ježdění na madlech, voltýžní cviky – 15 min.

zákazník – 200 Kč

člen klubu – 90 Kč

Výuka na jízdárně ve skupině – jezdecká hodina pro začátečníky – 45 min.

zákazník – 300 Kč

člen klubu – 170 Kč

Jezdecká půlhodina – 20 min.

zákazník – 170 Kč

člen klubu – 80 Kč

Individuální hodina jízdy pro začátečníky – 45 min.

zákazník – 400 Kč

člen klubu – 200 Kč

Ježdění pro pokročilé na jízdárně

Ježdění ve skupině – 45 min.

zákazník – 300 Kč

člen klubu – 170 Kč

Speciální hodina pro pokročilé jezdce – 60 min.

zákazník – 450 Kč

člen klubu – 200 Kč

Vyjížďky mimo areál stáje pouze pro pokročilé jezdce

Rekreační vyjížďka – 3-5 km

zákazník – 300 Kč

člen klubu – ZDARMA*

Velká vyjížďka – 6-10 km

zákazník – 400 Kč

člen klubu – ZDARMA*

Jezdecká permanentka:

zákazník – 2500 Kč/10 jízd***

člen klubu – 1500 Kč (12 nebo 20 jízd)**

* Při pravidelné docházce
** Podle počtu návštěv za měsíc. Při 6 návštěvách měsíčně vystačí permanentka na 12 jízd. Při 10 a více návštěvách vystačí permanentka na 20 jízd.

*** Permanentka pouze pro pokročilé klienty nezahrnuje speciální hodiny, pouze ježdění ve skupině a vyjížďky.

Zákazník

Člen klubu

Vodění na jízdárně, krokování

1 minuta

10 Kč

ZDARMA*

Vycházka  na koni s pěším doprovodem – vodičem koně

20 minut

300 Kč

ZDARMA*

Ježdění pro začátečníky na jízdárně

Výuka jízdy na lonži

15 minut

250 Kč

90 Kč

Ježdění na madlech, voltýžní cviky

15 minut

250 Kč

90 Kč

Výuka na jízdárně ve skupině – jezdecká hodina pro začátečníky

45 minut

350 Kč

170 Kč

Jezdecká půlhodina

20 minut

200 Kč

80 Kč

Individuální hodina jízdy pro začátečníky

45 minut

400 Kč

200 Kč

Ježdění pro pokročilé na jízdárně

Ježdění ve skupině

45 minut

350 Kč

170 Kč

Speciální hodina pro pokročilé jezdce

60 minut

500 Kč

200 Kč

Vyjížďky mimo areál stáje pouze pro pokročilé jezdce

Rekreační vyjížďka

3 – 5 km

350 Kč

ZDARMA*

Velká vyjížďka

6 – 10 km

500 Kč

ZDARMA*

Upozornění:

Příprava koně před ježděním a jeho ošetření potom k jezdectví patří a je třeba se to také naučit, proto počítejte s tím, že tady strávíte delší čas, než je jen doba jízdy na koni. Co neumíte, můžete se naučit a časem budete schopní připravit si koně na ježdění sami.

Příprava koně na ježdění a ošetření koně po jízdě se u nás do doby ježdění nepočítá, třebaže je to zahrnuté v ceně.

Bližší popis jednotlivých položek

Rekreační svezení na koni, povození dětí

Kůň je vedený vodičem po jízdárně, nejedná se o výuku.

Pokud přijdete v době, kdy jezdíme na jízdárně, svezeme Vás nebo Vaše dítě po ukončení tréninkové hodiny i bez předchozího objednání.

Objednaní zájemci však mají v ježdění přednost. U předem neobjednaných jízd se k ceně svezení připočítává 100,- Kč za nachystání koně.

Cena vodění na jízdárně……………………………150,- Kč / 15 minut

Vycházka do přírody + pěší doprovod …………300,- Kč/20 minut

Výuka jízdy na lonži

Kůň je veden trenérem nebo cvičitelem na kruhu na lonži a jezdec se může plně zaměřit na správný sed, učí se udržet na koni rovnováhu pomocí cviků a jízdy v kroku, později i v klusu nebo ve cvalu a také se učí správným pobídkám. Toto cvičení je náročné pro koně a proto výuka na lonži trvá nejdéle 15 minut. Většinou bývá výuka na lonži součástí individuální hodiny pro začátečníky, ale může být i jen samostatně nebo ji můžeme kombinovat se svezením na koni. Poslední varianta je vhodná zejména pro menší děti.

Cena……………………………250,- Kč / 15 minut + 10 min. krokování

Ježdění na madlech, voltižní cviky

Pro malé děti je ideální začínat s jízdou na koni prostřednictvím voltýže. Cvičení na madlech je baví a navíc se naučí rovnováze a obratnosti, ztratí počáteční strach z ježdění a voltýž je jako průprava ke klasickému ježdění to nejlepší. Dospělí si mohou pomocí cvičení na neosedlaném koni s madly protáhnout svaly a zpevnit bolavá záda.

Lekci je možné rozdělit mezi více dětí.

Cena………………..250,- Kč / 15 minut, k tomu povodění 10 minut zdarma.

Výuka na jízdárně ve skupině – jezdecká hodina pro začátečníky

Jezdí se na jízdárně za vedoucím zkušenějším jezdcem, učíte se postupně koně ovládat, naučíte se ho správně zastavit, rozejít, otočit, pobídnout do jiného chodu, jízdárenské povely a podobně.

Cena……………….350,- Kč / 45 minut 

Jezdecká půlhodina

Cena……………….200,- Kč / 20 minut 

Individuální hodina jízdy pro začátečníky

Při individuální hodině býváte zpravidla na jízdárně sami s trenérem, může být přítomen i předjezdec.

Za individuální hodinu se též považuje, pokud je do výuky ve skupině vložena výuka jednotlivce na lonži.

Cena……………….400,- Kč / 45 minut 

Ježdění ve skupině

Běžná jízdárenská hodina s ježděním na drezurním obdélníku nebo na kolbišti mezi překážkami, kdy je někdy zařazená i práce na kavaletách.

Cena………………….300,- Kč / 45 minut 

Jezdecká permanentka

Nabízíme permanentky pro stálé zákazníky – 10 jízd za 3.000,-Kč. Platnost permanentky je 3 měsíce od zakoupení. Pokud máte permanentku, zařazují se do jízd vyjížďky i výuky na jízdárně ve skupině – dle domluvy. 

Permanentka pro člena klubu na 12 jízd stojí 2.000,-Kč .  Prémiová permanentka je za 2.000,-Kč na 20 jízd (minimální průměrná měsíční docházka je 10).

Speciální hodina pro pokročilé* jezdce

Samostatné ježdění na drezůrním obdélníku se zaměřením na sed a správné pobídky, učení drezůrních cviků s možností předčítání drezůrních úloh

nebo ježdění na parkuru, skoková gymnastika, kavaletová práce, jednotlivé překonávání překážek. Opracování koní ve skupině i samostatně. Při objednání této hodiny je třeba zdůraznit, že se vám jedná právě o takovou výuku. Jinak tyto speciální hodiny bývají běžné pouze pro členy klubu.

Cena …………………500,- Kč / 60 minut 

(trénink na vlastním koni – 150,- Kč)

*Pokročilý je takový jezdec, který umí samostatně ovládat koně ve všech chodech, dokáže koně naklusat a nacválat bez předjezdce, odejít s koněm od skupiny ostatních koní.

Vyjížďky

Upozornění:
S výjimkou jezdeckých kurzů a pravidelných jezdců Stáje Arka jsou vyjížďky přístupné pouze pro účastníky starší 15-ti let a děti od 12-ti do 15-ti let pouze v doprovodu rodičů.

Tempo vyjížďky se vždy přizpůsobuje nejslabšímu jezdci.

Na vyjížďky nepouštíme ty zájemce, kteří na koni nikdy neseděli.

Pokud se na vyjížďku nahlásí jezdec, kterého neznáme, pustíme ho na vyjížďku pouze když nejprve na jízdárně prokáže svou jezdeckou způsobilost. Nemusí to být jezdec-šampion, ale musí koně umět rozejít, zastavit, nenechat ho pást, kdykoli se mu zachce, musí si umět udržet bezpečný rozestup mezi koňmi a pokud chce víc, než malou vyjížďku, musí ukázat, jak umí ovládat koně v klusu a cvalu.

Koně bez doprovodu nepůjčujeme.

Rekreační vyjížďka – 3-5 km krokem s krátkým klusovým úsekem nebo jenom krokem.

Cena………………….350,- Kč / 40 – 45 minut

Velká vyjížďka – náročnější a delší trasa, všemi chody koně, terénní nerovnosti, pouze pro pokročilé.

Cena………………… 500,- Kč / 60-90 minut.