Den dětí a koní, výstava koní a veřejný trénink

31.5.2008

 

            V poslední květnovou sobotu jsme pořádali tradiční Den dětí a koní, spojený s výstavou koní a veřejným tréninkem v parkurovém skákání.

 Jako každý rok  i letos, jsme připravili Dětskou tombolu, do které nám jako hlavní sponzor věnovala ceny Českomoravská stavební spořitelna a dále firma PC-Dir, členové JK Arka a jejich příbuzní a přátelé.

 Do soutěží věnovali ceny ing. František Cinek z Domamyslic, MVDr.Petr Valenta, obec Brodek u Konice,firma PC_Dir,Českomoravská stavební spořitelna, manželé Eyerovi z Brodku u Konice, pan Žemlička ze Seče a Stáj Arka. Všem moc děkujeme.

 

                    

 

           Kupodivu nejvíc koní se přihlásilo na výstavu, kde jsme mohli shlédnout kromě nejpočetnějších ČT i starokladrubskou bělku majitelky paní Hany Svobodové z Určic, fjordskou klisnu Bellonu, která je ustájená u nás ,  anglické plnokrevníky z Lešan a z Benešova, klusačku Frilly Skal v majetku pana Ježka z Přemyslovic, koně plemene hafling z Benešova u Boskovic a české sportovní pony majitele pana Rozsypala z Domamyslic a ze stáje Beka od Litovle. Mezi vystavovanými koňmi tu byly i dvě klisny narozené a odchované ve Stáji Arka, ČT  klisna Mona  a pony klisna Gina.

 

             Celá akce začala v 11 hodin křtinami hříbat. Klisnička z Hobby po Le Patron se jmenuje Larka,  hřebeček od Sabiny po témže hřebci dostal jméno Levis a kobylka  z Lastury po Przedswit Rufa  je pojmenovaná Chiquitta. Jména jim vybrali majitelé.

 

                         

 

 

Voltýž 

 

            Po výstavě následovala voltýžní ukázka , kterou předvedly na nových madlech nejmladší členky klubu. Na koupi nových madel přispěli formou dobrovolného vstupného rodiče a příbuzní  dětí a diváci, kteří shlédli premiérové vystoupení našich holek 1.května v Brodku.

 

             Zacvičily Anetka Eyerová, Kristýna Slunská, Maruška Ošlejšková a Barbora Slunská jako mladší žačky a z těch starších to byly Aneta Pospíšilová a Sabina Pospíšilová.Všechny holky cvičily moc krásně a pochvalu si zaslouží zejména Bára Slunská , která předváděla i těžší cviky na cválajícím koni. Jako „cvičební nářadí“ jim skvěle posloužila klisna Lady.

 

 

                    

                   

 

                                          

 

            Veřejný trénink začal krátce po poledni Malým skákáním, které bylo přístupné  pro všechny jezdce a koně. Původně jsme měli v plánu pořádat i malé skákání pro pony, ale pro přihlášení pouze dvou zájemců byla tato soutěž, stejně jako parkur „Z“, zrušena.  Dotace a věcné ceny, mimochodem velmi hodnotné, jsme uschovali na příště. Jestli to bude až Hubertova jízda, nebo další veřejný trénink, se ukáže až po „válečné poradě.“

 

                   

 

Malé skákání do 80- ti cm - Cena obce Brodek u Konice

 

Ceny do této soutěže, hodnotné dárkové koše, které dostali ti, kteří se umístili na prvních třech místech, věnovala prostřednictvím pana starosty obec Brodek u Konice. Na místě čtvrtém a pátém byly dárky od firmy PC-Dir.

 

Startovalo 15 jezdců a koní. Do rozeskakování se po čistém parkuru dostalo 5 koní, kteří se umístili takto:

                      

1. Ivona Horáková – Gina – Domamyslice  (pony)

2. Tomáš Grézl  -  Bak- JK Beka    (pony)

3. Simona Švancarová – Polaris Ball – JK Chalupa na Pavlově  (A1/1)

4. Liba Opatřilová – Zany – JK Chalupa na Pavlově(ČT)

5. Katka Janků – Hobby-JK Arka (ČT)

Další náš zástupce, klisna Matylda s Monikou Smutnou, se umístila se 4-mi  trestnými body na 8. místě.

 

Parkur „ZM“ Cena JK Arka a firmy PC-Dir

 

Soutěž byla dotovaná částkou 1.500,- Kč,  jezdci na prvních třech místech dostali peníze a prvních pět jezdců k tomu ještě hodnotné věcné ceny od firmy PC-Dir. 

 

Startovalo 10 jezdců a koní, do rozeskakování se dostali  tři a prvních pět se umístilo takto:

1.Simona Švancarová – Sam

2..Dáda Dokoupilová – Styx, oba haflingové, JK Chalupa na Pavlově

3.Adéla Doskočilová - Big Rowdy-  SRSJ Cetkovice (A1/1)

4.Liba Opatřilová- Zany- JK Chalupa na Pavlově (ČT)

5.MVDr.Petr Sypěna – Genor- Čelechovice na Hané(ČT)

Naši zástupci, Ivanka, Petra Greplová, 8tr.b. 7. místo a  Chantal –MVDr. Petr Valenta 12tr.b. – 8.místo

 

 Cenu za nejmladšího jezdce a zároveň cenu útěchy dostal desetiletý  Tomáš Grézl s koněm Bak, který vedl svého ponyho velmi dobře, ale pro nešťastný pád, naštěstí bez úrazu, byl ze soutěže vyloučen.

 

 

Skákání pro pony , překážky do 90-ti cm - Cena Stáje Arka

 

Ceny do soutěže, dotaci 1.500,- Kč věnovala Stáj Arka a věcné ceny, mimochodem velmi hodnotné, věnovaly firma PC-Dir a Českomoravská stavební spořitelna.

 

Tato soutěž byla plně v režii celkem pěti jezdkyň , a to z JK Chalupy na Pavlově a z Domamyslic, které se po urputném zápolení umístily takto:

 

1.Ivona Horáková – Gina- Domamyslice (ČSP)  0 tr.b

2.Liba Opatřilová – Lorien- JK Chalupa na Pavlově (HF) 0 tr.b.

3.Simona Švancarová- Sam- JK Chalupa na Pavlově (HF) 4 tr.b.

4.Dáda Dokoupilová  - Styx- JK Chalupa na Pavlově (HF) 4 tr.b

 

 

Šemíkova cena

 

Protože se jednalo o Den dětí a koní, nesměla chybět soutěž pro děti na koních. Soutěž, kterou  nazval a také zasponzoroval MVDr. Valenta, byla přístupná pro děti do 15-ti let. Startovalo pět koní a na nich opět samá děvčata a umístila se takto:

 

1.Chantal – Tereza Valentová -  JK Arka

2.Matylda -  Monika Smutná -  JK Arka

3.Sam – Tereza Šamšulová  -  JK Chalupa na Pavlově 

4.Lady – Klára Sršňová – JK Arka