VEŘEJNÝ TRÉNINK V BENEŠOVĚ

     Veřejného tréninku v Benešově u Boskovic se tentokrát zúčastnilo 8 koní z Cetkovic,kteří startovali za Společnost rekreačních a sportovních jezdců, dříve jsme je znali jako Farmu CH, 2 koně z Býkovic, startující za JK Eliot Brno, 3 koně z JK Školní statek Boskovice, Pavla Francová s Navarem,která je registrovaná pod JK Arka a 4 koně z pořádajícího JK Chalupa na Pavově . Naši stáj reprezentovala  bohužel jenom jedna klisna, Barča s Barborou Krásnou.

     Pořadatelé měli opět postavený krásný parkur a navíc ho doplnili i o vodní příkop, který se podařilo pokřtít místní jezdkyni.Startovalo se v disciplínách Malé skákání do ¨60-ti cm, parkur pro mladé koně a začínající jezdce do 80-ti cm, parkur stupně ZM a Z..

 

    V Mini -parkuru zvítězila klisna Šerka z JK ŠS  Boskovice. Šerka pak se zkušenější jezdkyní Doleželovou zvítězila i v dalším parkuru do 80-ti cm.

 

    V parkurech  ZM  a Z jsme už viděli pěkné sportovní výkony zkušenějších jezdců a koní, největší radost snad měla Pavla Francová, která s Navarem přešla svůj první Z parkur čistě.

 

    Naše Barča nejprve před startem zlobila, až si přišlápla a strhla podkovu, takže nakonec vůbec neodstartovala.

                                                                                                                                                                                                                  Jana

 
Vodní příkop pokřtila Lída Francová a Styx Vodní příkop    

Voda Pavla Francová - Sam Cetkovice,Chovancová - Big Rowdy JK Boskovice,Doleželová-Šerka