Aktualizace  7.1. 2018

Úvodní slovo  Ježdění na koních Přímo ze žlabu Termíny pobytů  Ubytování a stravování Ceník  Koně  Fotogalerie  Výlety do okolí

 Z akcí Stáje Arka   Přihláška na pobyt  Jak se k nám dostanete    

 

Pobyty u koní ve Stáji ARKA

mohou být jednodenní, víkendové, týdenní, čtrnáctidenní - dle domluvy

Mimo letní prázdniny můžete přijet dle svého uvážení, na týden, na víkend a nebo jen na pár dní a program ježdění si můžeme domluvit individuálně.

Ti, kteří již u nás na pobytech byli, mají slevu na jezdecké kurzy ve výši 10 %. Tato sleva bude odečtena z doplatku za pobyt při nástupu.

 

 

 

 

Ježdění na koních je dle rozpisu jednou nebo dvakrát denně, podle typu pobytu, který si vyberete.

O letních prázdninách je nástupní den neděle odpoledne a odjezd v sobotu odpoledne.

Po příjezdu budete ubytováni, provedeni po areálu a  seznámeni s prostředím a koňmi. Večer můžete asistovat při zavírání koní z pastvin a při krmení.

 

Pokud jste si vybrali některý termín v oddělení Termíny pobytů ,tak na této stránce si můžete vybrat typ týdenního pobytu, který by se Vám líbil.

 

Ubytování: Ceny za pobyty jsou spočítané dle ceny za ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji. Účastníci kurzů mají slevu 100,-Kč na týden z ceny ubytování pokud by byli na větším pokoji.

 Za malý pokoj se platí 200,-Kč za den bez ohledu na to, jestli tam bude jedna nebo 2 osoby.

(tedy 1.200,-Kč na pobyt od neděle do soboty, jak je to v kurzech, pokud by tam byli dva lidé, vychází pobyt 600,-Kč na osobu)

 

Program pobytu:

U nás se na koních nejen jezdí, ale nabízíme také možnost se o koně starat. Pomáhání ve stáji při ošetřování a krmení koní je dobrovolné. Někdo se samozřejmě přijede jen rekreovat a bude chodit ke koním jen na ježdění a vstávat až na snídani. Každý má možnost volby.

 

1 - REKREAČNÍ POBYT U KONÍ 

 

 

 

A. Pobyt s ježděním - svezením se na koni jednou denně

 

Je určen pro ty, kteří nemají zájem o sportovní ježdění, ale chtějí se o koně starat, česat je, zaplétat jim hřívy, fotografovat je nebo kreslit na pastvinách, případně pomáhat ve stáji. Také pro ty, kterým jejich fyzická kondice neumožňuje trénink na koni nebo intenzivní výuku jízdy. Pobyt je vhodný také  ty, kteří doprovázejí sportující dítě nebo partnera. Volný čas můžete trávit vycházkami, sběrem lesních plodů a hub nebo výlety po okolí.

Ježdění na koních je jedenkrát denně dle vzájemné domluvy po dobu 30-40 minut  a to buď formou krátké vycházky na koni  (v případě potřeby s vodičem) nebo ježdění na koni krokem po jízdárně bez výuky, ale pod dozorem a případně s vodičem nebo relaxační cvičení na koni s madly.

 

Vždy je možné dokoupit si jízdu dle ceníku, pokud budou volní koně.

 

Cena rekreačního pobytu bez stravy............1.500,- Kč (700,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování na týden)

S polopenzí.....................................................2.250,- Kč (700,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování + 750,- Kč polopenze)

S plnou penzí..................................................2.700,- Kč (700,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování +1200,- Kč plná penze)

 

 

 

 

2 - JEZDECKÉ  POBYTY U KONÍ  - pobyty s ježděním 2x denně

2 kurzy pro začátečníky a 3 kurzy pro pokročilé, čtěte a vybírejte

 

Při první jízdárenské hodině posoudíme vaše jezdecké schopnosti a talent a podle toho se bude odvíjet náročnost a náplň vašich tréninkových hodin a také vyjížděk. Stejně tak uzpůsobíme program kurzu pro mladší děti. Pokud si jezdecký kurz vybere dítě do 12-ti let, bude mu velká vyjížďka vyměněna za hodinu na jízdárně a program malých vyjížděk upraven nebo rovněž vyměněn (např. vycházka s pěším doprovodem).

 

A. s kurzem pro začátečníky

 

Jezdecký kurz určený pro ty, kteří  se chtějí naučit základy jezdectví a nebo mají jen minimální zkušenosti s koňmi. Účastník tohoto kurzu bývá nejprve seznámen s  bezpečnostními zásadami při styku s koňmi, učí se koně ošetřovat, sedlat a uzdit, vodit. Ježdění je nejprve na lonži a později na ohraničené jízdárně  za vedoucím koněm pod zkušenějším jezdcem, dál ježdění ve skupině a výuka samostatného vedení koně.

 

Náplň  jezdeckého kurzu pro začátečníky:

 

2x teorie - bezpečnost při styku s koňmi, barvy koní a části těla koně, části uzdečky a sedla, na jízdárenské povely, teorii jízdy, vysvětlení jízdárenských cviků - 2x 50,-Kč

1x výuka sedlání a uzdění koní a stájové praxe - 150,-Kč.

1x voltýžní cviky na madlech                     200,-Kč

2x výuka na lonži + jezdecká půlhodina    2x 200,-Kč + 130,-Kč

1x individuální hodina pro začátečníky      1x 350,-Kč

2x výuková hodina jízdy na jízdárně ve skupině pod vedením trenéra  2x 250,-Kč

1x vycházka  na koni s pěším doprovodem   200,-Kč

2x malá vyjížďka                                        2x 200,-Kč

 

Cena tohoto kurzu bez ubytování a stravování je 2.560,-Kč.

 

Cena tohoto pobytu bez stravy....................... 3.360,- Kč. (2.560,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování)

S polopenzí.............................................................  4.110,- Kč  (2.560,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování + 750,- Kč polopenze)

S plnou penzí..........................................................  4.560,- Kč  (2.560,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování +1.200,- Kč plná penze)

 

 

             A1.  Program pro menší děti - začátečníky - Dětský kurz

 

Tento typ pobytu zavádíme od letošního roku pro děti které k nám mohou přijet s dospělým doprovodem a protože by ještě nezvládly jezdecký kurz, nabízíme jim program uzpůsobený jejich věku a fyzické vyspělosti. Neuvádím zde věkovou hranici, je na rodičích, aby posoudili, jak je jejich dítě vyspělé, co zvládne a nebo co už umí, je to individuální. Minimální věk by měl být 5 let. Předpokládáme, že dospělý doprovod si zaplatí alespoň REKREAČNÍ POBYT, případné neproježděné hodiny může převést na dítě.

VEMTE SI, PROSÍM , POKUD MÁTE, Z DOMU PRO VAŠE DĚTI PŘÍLBU NA KOLO.

Máme k zapůjčení dost jezdeckých příleb, je možnost výběru, ale problém je jejich velikost. Ne pro každé dítě najdeme maličkou přílbu. K zapůjčení máme pro děti i ochranné vesty.

 

Náplň  jezdeckého kurzu pro děti - začátečníky:

 

3x teorie - bezpečnost při styku s koňmi, povídání o koních, koňské omalovánky, které přiblíží barvy koní, části těla koně, využití koní,

 popis uzdečky a sedla -                                     3x 50,-Kč

Průběžně stájová praxe -  možnost pomáhat při krmení koní a úklidu stájí, zametání, česání koní a jiných činnostech  - zdarma

3x voltýžní cvičení                                          3x 200,-Kč   

3x výuka na lonži + jezdecká půlhodina        3x 330,-Kč  (200,-Kč + 130,-Kč)

2x vycházka  na koni s pěším doprovodem   2x 200,-Kč

1x povodění na koni po dobu 20 minut          1x 100,-Kč

K tomu kdykoliv svezení na koni "na chvíli" když se budou krokovat - vodit koně po práci s pokročilými jezdci.

 

Cena tohoto kurzu bez ubytování a stravování je 2.240,-Kč.

 

Cena tohoto pobytu bez stravy....................... 3.040,- Kč. (2.240,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování)

S polopenzí.............................................................  3.790,- Kč  (2.240,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování + 750,- Kč polopenze)

S plnou penzí..........................................................  4.240,- Kč  (2.240,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování +1.200,- Kč plná penze)

 

B. s kurzem pro pokročilé s volnějším programem

Jezdecký kurz určený pro  jezdce, kteří umí správně vysedat v klusu, udrží se ve cvalu i když ještě třeba neumějí správně nacválat koně a zkušenosti s tréninkem na kavaletách a skocích mají minimální nebo žádné. Je možné si v případě zájmu dokoupit jízdy dle výběru.

Náplň kurzu:

Průběžně teorie - zaměřená na jízdárenské povely, teorii jízdy, vysvětlení jízdárenských cviků, bezpečnost při styku s koňmi, probírání otázek z testů ZZVJ,

prakticky sedlání a uzdění koní, vodění  a předvádění koní jak se požaduje na ZZVJ.

 

3x výuková hodina jízdy na jízdárně pod vedením trenéra - ježdění na jízdárně ve skupině pro pokročilé (45 minut) - 3x  250,-Kč/hod

 

1x speciální hodina pro pokročilé -Samostatné ježdění na drezůrním obdélníku se zaměřením na sed a správné pobídky, učení drezůrních cviků s možností předčítání drezůrních úloh

 nebo ježdění na parkuru, kavaletová práce, dle schopností překonávání jednoduchých překážek. Opracování koní ve skupině i samostatně. 1x 400,-Kč

 

3x rekreační vyjížďka - 3x 200,-Kč

1x velká vyjížďka       -  1x 300,-Kč

 

1x výběrová hodina    -  drezůrní hodina na obdélníku nebo velká vyjížďka - 1x 300,- Kč

 

Cena tohoto kurzu bez ubytování a stravování je 2.500,-Kč

Cena tohoto pobytu bez stravy....................... 3.300,- Kč. (2.500,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování)

S polopenzí.............................................................  4.050,- Kč  (2.500,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování + 750,- Kč polopenze)

S plnou penzí..........................................................  4.500,- Kč  (2.500,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování +1.200,- Kč plná penze)

 

 

 

C. Tréninkový kurz pro pokročilé - s intenzivním ježděním  2x denně

 

Jezdecký kurz určený pro pokročilé  jezdce, kteří už mají zkušenosti s tréninkem na kavaletách a skocích. Účastník tohoto kurtu bývá zařazený do výcvikových hodin našich závodních jezdců. Obsahuje trénink na parkurových  překážkách, kavaletových řadách, drezůrní ježdění i vyjížďky.

Náročnost výuky je shodná minimálně s požadavky pro praktickou zkoušku na ZZVJ.

Pro držitele hobby licence možnost účasti na hobby závodech na našich koních, pokud se budou v daném termínu nějaké vhodné konat.

 

Náplň intenzivního jezdeckého kurzu pro pokročilé:

 

2x výuková hodina jízdy na jízdárně pod vedením trenéra - ježdění na jízdárně ve skupině pro pokročilé (45 minut) - 2x  250,-Kč/hod

4x speciální hodina pro pokročilé  - 4x 400,-Kč/hod

obsahem této hodiny bývá trénink na překážkách, kavaletová práce, skokové řady, drezúrní ježdění - 80 minut na koni včetně krokování

 

2x rekreační vyjížďka -  3-5 km krokem s krátkým klusovým úsekem nebo jenom krokem -  2x 200,-Kč

2x velká vyjížďka -  náročnější  a delší trasa, všemi chody koně, terénní nerovnosti - 2x 300,-Kč

  

Cena tohoto kurzu bez ubytování a stravování je 3.100,-Kč.

Cena tohoto pobytu bez stravy....................... 3.900,- Kč. (3.100,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování)

S polopenzí.............................................................  4.650,- Kč  (3.100,- Kč ježdění + 800- Kč ubytování + 750,- Kč polopenze)

S plnou penzí..........................................................  5.100,- Kč  (3.100,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování +1.200,- Kč plná penze)

 

 

 

D. Vyjížďkový pobyt - pouze pro ty, kteří umějí ovládat koně

 

1x hodina jízdy na jízdárně -  k posouzení způsobilosti k vyjížďkám  - 250,-Kč

3x velká vyjížďka  3x 300,-Kč

5x malá vyjížďka  5x 200,-Kč

 

Cena tohoto kurzu bez ubytování a stravování je 2.150,-Kč.

 

Cena tohoto pobytu bez stravy....................... 2.950,- Kč. (ježdění 2.150,- Kč + 800,- Kč ubytování)

S polopenzí.............................................................  3.700,- Kč  (2.150,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování + 750,- Kč polopenze)

S plnou penzí..........................................................  4.150,- Kč  (2.150,- Kč ježdění + 800,- Kč ubytování +1.200,- Kč plná penze)

 

 

 

Nabízím možnost dokoupení jízd dle ceníku nebo umožním ježdění navíc a zdarma za pomoc při úklidu krmiva a steliva v době senoseče a žní, popřípadě jiných brigád ve prospěch Stáje Arka. (sběr kamení z pastvin, stavba ohradníků a pod. práce mimo běžné ošetřování koní)

V případě zájmu můžete absolvovat i dvoutýdenní kurz bez přerušení.

 

 

Nejezdící doprovod po dohodě může jedno nebo více dětí doprovázet nejezdící dospělá osoba.

Platí si plnou taxu za ubytování -to je 150,-Kč za lůžko ve velkém pokoji nebo 200,-Kč za malý pokoj. Samostatně bez dozoru bereme děti od dvanácti let.

Záloha:

 

Částku  2.500,- Kč za jezdecký pobyt nebo 700,- Kč na pobyt rekreační nebo 2.000 ,- Kč za vyjížďkový pobyt plaťte předem jako zálohu buď to složenkou na adresu:

Jana Mikešová, STÁJ ARKA, Lhota u Konice 3, pošta Suchdol 798 45 nebo převodem na účet číslo: 2300417608/2010   .

 

Cena za ubytování a stravování se platí až při příjezdu. Konečná cena za ubytování se může lišit, pokud budete ubytovaní na malém pokoji. Tam se platí 200,-Kč /den za místnost bez ohledu na počet ubytovaných. Na požádání mohu poslat fakturu pro zaměstnavatele (FKSP).

                                                                                                

Upozornění:

Pokud někdo nastoupí na turnus později nebo jezdecký kurz z vlastní vůle ukončí, popřípadě je poslán domů za hrubé porušení kázně, zaplacená částka se mu nevrací! Pokud někdo na pobyt nemůže nastoupit , vrací se mu záloha ve výši 50 %  na základě lékařského potvrzení o onemocnění nebo úrazu.

 

 

POZOR:  NEJEDNÁ SE O KLASICKÝ TÁBOR PRO DĚTI!!!

Nepořádáme tábornické hry a neorganizujeme účastníkům kurzů volný čas.

Na ubytovně není noční dozor. Pobyty jsou určeny pro rodiny s dětmi, pro mládež a pro dospělé, děti do 12-ti let pouze s rodiči.

Za úrazy mimo činnost s koňmi neručíme.

 

Co s volným časem?

 

Mimo činnost kolem koní a ježdění mají všichni volno, se kterým si mohou libovolně nakládat. Můžete si vzít s sebou kola a toulat se po okolí, jsou tady kolem vybudovány nové cyklostezky, jejichž povrch je daleko kvalitnější, než na našich silnicích, místní na nich jezdí na kolečkových bruslích. V Brodku, asi 2 km od stájí Arka, je nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, můžete si tam zapůjčit míče, rakety a zahrát si tenis nebo třeba nohejbal. Pokud si zvolíte například pobyt s polopenzí, můžete si po dopoledním ježdění někam zajet na výlet a vrátit se třeba na pět hodin - dle domluvy, odjezdit, navečeřet se,... Nebo také můžete celý den strávit u koní, či odpočívat s pěknou knihou, courat se po lese, spát.

 

 

 

Informace:

Vážení návštěvníci stránek.

 

Ne všichni po přečtení mojí nabídky jste plně spokojeni s informacemi, které  jste v nich nalezli. Proto jsem se rozhodla napsat tento informační dopis, ve kterém naleznete odpovědi na vaše nejčastější písemné nebo telefonické dotazy. Samozřejmě že vám budu na ně ráda zodpovídat i nadále.

 

Dovolená u koní a prázdniny v sedle.

 

 

Pobyt s jezdeckým výcvikem  je vhodný  pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.

Mohou sem přijet rodiny s dětmi, v tom případě je jim k dispozici celá chalupa, kolektivy i jednotlivci. Nejnižší věk samostatného účastníka je 12 let, mladší děti mohou přijet s doprovodem starší osoby, sourozence, nebo s rodiči, sami výjimečně  na základě dohody .

 

Úplný začátečník během pobytu může zvládnout pouze obecné základy jízdy na koni. Vysvětlíme mu správný sed, naučí se pobídky do kroku, klusu, zastavit a rozejít koně. V klusu se může naučit na koni vysedět pracovní-těžký klus a vysedání v klusu lehkém. Cval si mohou zkusit ti šikovnější na lonži v kruhovce. Pro zpestření výuky doplňuji hodiny o cvičení na koni s voltýžními madly nebo na  nasedlaném  koni, také si můžete zkusit jízdu bez sedla.

Jezdí se nejprve na lonži, později na ohraničené jízdárně  nebo v kruhovce za koněm-vodičem, na kterém jede zkušenější jezdec.

Během týdenního pobytu se též naučíte ošetřit koně před a po jízdě, nasedlat a nauzdit.

Za týden se nikdo na koni jezdit nenaučí, pouze může zjistit, jestli se mu tento sport líbí a bude-li se mu věnovat nadále.

 

Vyjížďky pro začátečníky jsou zprvu kratší, jede se krokem za vedoucím jezdcem.

Většina začátečníků je u nás schopna po absolvování týdenního kurzu zvládnout rekreační vyjížďku na hodném koni ve skupině zkušenějších jezdců, kteří na něho dávají pozor.

Kdo si na velkou vyjížďku netroufá, může si ji vyměnit za hodinu výuky jízdy.

 

A co takový začátečník zjistí?  Že mnohem těžší, než se na koni udržet, je donutit koně, aby šel tam, kam jeho jezdec chce takovým chodem, jakým si jezdec představuje. Teprve ten, kdo toto dokáže, může říct, že se trochu naučil jezdit. A to chce zkušenosti a mnoho dalších hodin v sedle pod vedením cvičitele nebo trenéra u nás nebo v místě vašeho bydliště.

 

Pokročilý jezdec  se může zdokonalovat  a rozšířit své znalosti jízdy na koni.

Někdo si přeje jezdit více na vyjížďky a pokochat se naší krásnou přírodou. Může se zúčastňovat i tréninkových vyjížděk do terénu, kdy se zaměřujeme více na kondici koní .

 

Nestačí tvrdit, že na koni umíte jezdit, než pustím někoho na vyjížďku, vyzkoušíme si ho na jízdárně a podle toho se náročnost vyjížďky teprve určí.

 

Samostatně  koně nepůjčuji, jezdí se vždy s doprovodem!

 

V rámci výuky jízdy pro pokročilé probíhá tréninková hodina se zaměřením na  přiježďování koní, kdy na závěr mohu přečíst i drezůrní úlohu, jindy je hodina spíše skoková, přechody přes kavalety a gymnastika skoku. Pokud je jezdec opravdu šikovný, může si i zaskákat.

Náročnost výuky je shodná s požadavky pro praktickou zkoušku na ZZVJ.

 

Středně pokročilý jezdec  se zdokonaluje samozřejmě dle svých schopností. Snažím se o to, aby ve výukové hodině byli přibližně stejně zdatní jezdci.

U mně je středně pokročilý ten, kdo umí lehký a pracovní klus , samostatně dokáže těmito chody jezdit po jízdárně. Nacválá koně a udrží se na něm v pracovním cvalu za vedoucím jezdcem.

 

Mírně pokročilý jezdec - začátečník umí jezdit v kroku a klusu za vedoucím jezdcem a při nacválání třeba pokaždé nespadne.

 

Týdenní prázdninové pobyty mají daný program, je tam stanovený počet vyjížděk a výcvikových hodin.

Jezdí se 2x denně, zpravidla 1x vyjížďka a jedna výuka jízdy .

Lze tu zůstat i déle, na 14 dní. O prázdninách je nástupní den neděle, odjezdový sobota.

Mimo prázdniny lze přijet kdykoliv a zajezdit si dle  výběru.

 

Co se dělá na týdenním pobytu, když se právě nejezdí?

 

Pokud si přečtete program pobytu, víte, že můžete chodit pomáhat do stáje při běžném ošetřování koní. Nejsou tu jen koně, na kterých se jezdí, ale i chovné klisny a hříbata. Ty je potřeba denně ošetřovat, česat, vodit na pastvu. Když mají jezdečtí koně odpolední klid, nikdo k nim nesmí chodit, aby se z nich na závěr sezóny nestaly otrávené a zlomyslné potvory. Ale ty ostatní koně můžete česat, starší hříbata se musí něco učit a u toho můžete být nejen jako diváci, ale i pomáhat.

Práce u koní není jenom česání koní a úklid stájí. V době prázdnin probíhá u nás ještě senoseč a sklizeň slámy a uvítám každého dobrovolníka ochotného pomáhat. Za takovou pomoc ráda dám vyjížďku nebo hodinu jízdárny navíc a zdarma.

 

Nehrajeme tábornické hry, tento pobyt je zaměřený na koně a jezdectví,  nestarám se o to, co kdo dělá ve volném čase a jestli chodí včas spát, pokud mne někdo z rodičů o to nepožádá.  Pokud  někdo chce jezdit i na výlety do okolí, upravíme podle toho rozpis ježdění.

 

Možnost výměny jízd. Pokud některý z účastníků kurzu jezdí raději na vyjížďky a je zkušenější jezdec,může si výuku na jízdárně zaměnit za velkou vyjížďku. Lze si též vyměnit velkou vyjížďku za hodinu výuky jízdy. Malá vyjížďka se za hodinu výuky jízdy měnit nedá.

Pokud si chtějí účastníci kurzu vyměňovat  jízdy navzájem mezi sebou, je to možné, ale v tom případě se musejí mezi sebou i vyrovnat, je to jejich rozhodnutí.

 

Jezdecké hry. Pro zpestření pobytu organizuji na závěr, někdy i během týdne jezdecké hry. Mají soutěžní charakter, pokročilí si mohou mezi sebou  zazávodit, začátečníci jezdí dle svých schopností jízdy zručnosti.

Někdy  děláme soutěž o nejlépe očesaného a nazdobeného koně, koně se předvádějí na ruce a vítěz dostává většinou  jedlou cenu, o kterou se s ostatními může podělit.

 

Teorie. Výuka jízdy není jenom praktická, ale probíráme i spoustu teorie. Může se stát, že nám proprší den a v tom případě se sejdeme v klubovně a probíráme otázky a odpovědi na ZZVJ, jízdárenské povely a bezpečnost při styku s koňmi.

 

Kolik účastníků kurzu bereme na turnus?

Na ubytovně je 6  lůžek, proto je taková i kapacita turnusů.

 

Mým přáním je,aby si tady každý našel to svoje, mohl si zajezdit ,něco se i naučil a při dalších návštěvách se zdokonaloval.

 

Krytou jízdárnu nemáme.  Zato je k dispozici drezůrní obdélník 20x40 m a  kompletní parkur.

 

Jezdit se dá u nás po celý rok , nejen o prázdninách. Ti, co nejsou zdaleka a mohou sem dojíždět , se mohou stát členy JK Arka, a udělat ZZVJ a později i jezdit na veřejné tréninky a na závody. 

 

Nepřízeň počasí. Pokud jsou letní vedra, posunujeme čas ježdění do časných ranních a pozdních odpoledních hodin. Při letních bouřkách se odloží jízda až přestane pršet. Jestliže je dlouhodobý a vytrvalý déšť, odložíme ježdění  na jindy.Některé dny pak jdeme jezdit i třikrát, aby byl dodržený počet jízd v kurzu. Doporučuji vzít si s sebou na pobyt pláštěnku.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví.

Obecně se doporučuje, aby každý, kdo přichází do styku s koňmi, byl očkován proti tetanu. Protože se jezdí i na vyjížďky do přírody, není na škodu i očkování proti klíšťové encefalitidě. Každý se musí především domluvit se svým lékařem.

 

Úrazy: Stát se mohou, přestože o ně nestojíme.

Dbám hlavně na prevenci. Každý jezdec musí mít jezdeckou  přílbu, pokud nemá vlastní, mám na půjčení několik tříbodových příleb různých velikostí. Dbám na správnou a bezpečnou obuv, zapůjčím jezdecké chapsy, případně i boty. Doporučuji též rukavice, dlouhý rukáv a pokud nemáte rajtky, tak si vezměte pohodlné kalhoty.

 

 

Pojištění:  Mám pojištění odpovědnosti za škodu v případě úrazu způsobeného koněm. Přesto doporučuji každému, aby si zařídil i vlastní úrazovou pojistku.

 

Co si vzít s sebou? Pokud máte, vlastní jezdecké věci a ochranné pomůcky. Gumáky- ráno je rosa a občas i prší. Sportovní obuv –mimo vaší jezdecké. Náhradní oblečení a prádlo, pláštěnku, věci osobní potřeby. Pokud potřebujete,léky, které užíváte. Hygienické potřeby,ručník.

 

Doprava k nám na pobyt  je individuální buď vlastními dopravními prostředky nebo veřejnou dopravou ( autobus, vlak) do Konice, odkud odvoz tam i zpět po předchozí telefonické dohodě zajistíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4