Aktualizace 7.1.2018

Úvodní slovo  Pobyty a kurzy  Termíny pobytů  Ubytování a stravování  Ježdění na koních  Přihláška  Jak se k nám dostanete

Ceník jednotlivých jízd

 

 

 

Náplň jednotlivých jezdeckých hodin a popis vyjížděk je pod tabulkou.

 

 Rekreační svezení na koni, povození dětí Zákazník Stáje ARKA Člen klubu
Vodění na jízdárně 15 minut 100,-Kč zdarma při pravidelné docházce
Vycházka  na koni s pěším doprovodem - vodičem koně 30 minut 25

0,-Kč

zdarma při pravidelné docházce
 Ježdění pro začátečníky na jízdárně
krokování koní, svezení

ježdění krokem ke každé výuce 10 minut zdarma.

zdarma
Výuka jízdy na lonži 15 minut 200,- Kč 90,- Kč 
Ježdění na madlech, voltýžní cviky 15 minut 200,- Kč 90,- Kč 
Výuka na jízdárně ve skupině - jezdecká hodina pro začátečníky 45 minut 250,-Kč 170,- Kč
Jezdecká půlhodina 20 minut 130,- Kč 80,- Kč 
Individuální hodina jízdy pro začátečníky 45  minut 350,-Kč 200,- Kč 
  Ježdění pro pokročilé na jízdárně
krokování koní, svezení + krokování 10 minut zdarma zdarma
Ježdění ve skupině 45 minut 250,-Kč 170.- Kč
Speciální hodina pro pokročilé jezdce 60 minut 400,- Kč 200,- Kč 
 Vyjížďky  do terénu  mimo areál stájí pouze pro pokročilé jezdce.
Rekreační vyjížďka 3-5 km 200,-Kč zdarma při pravidelné docházce
Velká vyjížďka 6-10 km 300,-Kč zdarma při pravidelné docházce
 Jezdecká permanentka 10 jízd 2.000.-Kč 12 nebo 20 jízd za 1.500,- Kč 

 

Příprava koně před ježděním a jeho ošetření potom  k jezdectví  patří a je třeba se to také naučit, proto počítejte s tím, že tady strávíte delší čas, než je jen doba jízdy na koni. Co neumíte, můžete se naučit a časem budete schopní připravit si koně na ježdění sami.

Příprava koně na ježdění a ošetření koně po jízdě se u nás do doby ježdění  nepočítá, třebaže je to zahrnuté v ceně.

 

 

 

 

Rekreační svezení na koni, povození dětí

 

Kůň je vedený vodičem po jízdárně, nejedná se o výuku.

Pokud přijdete v době, kdy jezdíme na jízdárně, svezeme Vás nebo Vaše dítě po ukončení tréninkové hodiny i bez předchozího objednání.

Objednaní zájemci však mají v ježdění přednost. U předem neobjednaných jízd se k ceně svezení připočítává 50,- Kč za nachystání koně v případě, že je třeba koníka odchytit na pastvě a připravit k jízdě.

Cena vodění na jízdárně.........................100,- Kč / 15 minut 

Vycházka do přírody + pěší doprovod ...........250,- Kč/30minut

 

 

Výukové hodiny na jízdárně

 

Ježdění pro začátečníky

 

Výuka jízdy na lonži:

Kůň je veden trenérem nebo cvičitelem na kruhu na lonži a jezdec se může plně zaměřit na správný sed, učí se udržet na koni rovnováhu pomocí cviků a jízdy v kroku, později i v klusu nebo ve cvalu a také se učí  správným pobídkám. Toto cvičení je náročné  pro koně a proto výuka na lonži trvá nejdéle 15 minut. Většinou bývá výuka na lonži součástí individuální hodiny pro začátečníky, ale může být i jen samostatně nebo ji můžeme kombinovat se svezením na koni. Poslední varianta je  vhodná zejména pro menší děti.

Cena....................200,- Kč / 15 minut na lonži, k tomu vykrokování koně 10 minut zdarma.

 

 

Ježdění na madlech, voltýžní cviky:

Pro malé děti je ideální začínat s jízdou na koni prostřednictvím voltýže. Cvičení na madlech je baví a navíc se naučí rovnováze a obratnosti, ztratí počáteční strach z ježdění a voltýž je jako průprava ke klasickému ježdění to nejlepší. Dospělí si mohou pomocí cvičení na neosedlaném koni s madly protáhnout svaly a zpevnit bolavá záda.

Lekci je možné rozdělit mezi více dětí.

Cena....................200,- Kč / 15 minut, k tomu povodění 10 minut zdarma.

 

 

Výuka na jízdárně ve skupině - jezdecká hodina pro začátečníky:

Jezdí se na jízdárně za vedoucím zkušenějším jezdcem, učíte se postupně koně ovládat, naučíte se ho správně zastavit, rozejít, otočit, pobídnout  do jiného chodu, jízdárenské povely a podobně.

Cena...................250,- Kč / 45 minut +10 minut krokování koně zdarma

 

Jezdecká půlhodina

Cena...................130,- Kč / 20 minut + 10 minut krokování koně zdarma

 

                                       

Individuální hodina jízdy pro začátečníky:    

Při individuální hodině býváte zpravidla na jízdárně sami s trenérem, může být přítomen i předjezdec.

Za individuální hodinu se též považuje, pokud je do výuky ve skupině vložena výuka jednotlivce na lonži.

Cena...................350,- Kč / 45 minut + 10 minut krokování koně zdarma

 

 

 

Ježdění pro pokročilé

 

Ježdění ve skupině:

Běžná jízdárenská hodina s ježděním na drezurním obdélníku nebo na kolbišti mezi překážkami, kdy je někdy zařazená i práce na kavaletách.

Cena......................250,- Kč / 45 minut  + 10 minut krokování koně zdarma

 

 

Speciální hodina pro pokročilé jezdce

Samostatné ježdění na drezůrním obdélníku se zaměřením na sed a správné pobídky, učení drezůrních cviků s možností předčítání drezůrních úloh

nebo ježdění na parkuru, skoková gymnastika, kavaletová práce, jednotlivé překonávání překážek. Opracování koní ve skupině i samostatně. Při objednání této hodiny je třeba zdůraznit, že se vám jedná právě o takovou výuku. Jinak tyto speciální hodiny bývají běžné pouze pro členy klubu.

 Cena .....................400,- Kč / 60 minut + 10 minut krokování koně zdarma

 (trénink na vlastním koni  -  150,- Kč)

 

Za pokročilého  pokládám takového jezdce, který umí samostatně ovládat koně ve všech chodech, dokáže koně naklusat a nacválat bez předjezdce, odejít s koněm od skupiny ostatních koní.

 

 

Vyjížďky

 

Upozornění:  

 

S výjimkou jezdeckých kurzů a pravidelných jezdců Stáje Arka jsou vyjížďky přístupné pouze pro účastníky starší 15-ti let a děti od 12-ti do 15-ti let pouze v doprovodu rodičů.

Tempo  vyjížďky se vždy přizpůsobuje nejslabšímu  jezdci.

Na vyjížďky nepouštíme ty zájemce, kteří  na koni nikdy neseděli.

Pokud se na vyjížďku nahlásí jezdec, kterého neznáme, pustíme ho na vyjížďku pouze když nejprve na jízdárně prokáže svou jezdeckou způsobilost. Nemusí to být jezdec-šampion, ale musí koně umět rozejít, zastavit, nenechat ho pást, kdykoli se mu zachce, musí si umět udržet bezpečný rozestup mezi koňmi a pokud chce víc, než malou vyjížďku, musí ukázat, jak umí ovládat koně v klusu a cvalu.

Koně bez doprovodu nepůjčujeme.

 

Rekreační vyjížďka -  3-5 km krokem s krátkým klusovým úsekem nebo jenom krokem.

Cena......................200,- Kč / 40-45 minut

 

Velká vyjížďka -  náročnější  a delší trasa, všemi chody koně, terénní nerovnosti, pouze pro pokročilé.

Cena......................300,- Kč / 60-90 minut

 

Jezdecká permanentka

Nabízíme permanentky pro stálé zákazníky - 10 jízd za 2.000,-Kč.  Platnost permanentky je 3 měsíce od zakoupení. Pokud máte permanentku, zařazují se do jízd vyjížďky i výuky na jízdárně ve skupině - dle domluvy.

 

 

 

 

Ustájení koní  

V ceně ustájení je zahrnuto krmení a ošetřování koní, výběh, pastva.

 

  - Odstávče a roček ve volném ustájení po dobu pastevního období (duben - říjen) - 3.000,- Kč/ měsíc (100,-Kč/den)

  - Cena za box pro koně bez rozdílu věku                                                             - 3.600,- Kč/ měsíc (120,-Kč/den)

 - Klisna s hříbětem do odstavu                                                                       - 4.500,- Kč/měsíc  (150,-Kč/den)

 - Provozní kůň, kůň člena klubu                                                                       - dle dohody

 -Jednodenní ustájení koně                                                                              - 150,- Kč/den

 - Přenocování koní na pastvině bez přídavku krmiva                                     -  60,- Kč /den

 

 

Po domluvě zajistím kastraci hřebců.

Koně mají veterinární dozor, pravidelnou korekturu kopyt, popř. kutí.

 Možnost inseminace a dohled a odborná pomoc při porodu klisen. Klisny jsou pod neustálým dozorem, bydlíme vedle stáje.

 

 

 DOVOLENÁ U KONÍ, PRÁZDNINY V SEDLE - viz   pobyty a kurzy